Określający zasady pobytu i rezerwacji Gości w obiekcie Willa Władysław w Krynicy-Zdrój

1.    Regulamin określa zasady świadczenia usług, odpowiedzialność  oraz  przebywanie na terenie Willi Władysław i jest nierozłączną częścią umowy, do której dochodzi poprzez dokonanie rezerwacji, zapłatę zadatku lub całej należności za pobyt w Willi Władysław. Dokonując w/w czynności Gość potwierdza, iż zapoznał się i akceptuje warunki niniejszego Regulaminu.

2.    Regulamin obowiązuje wszystkich Gości przebywających  na terenie Willi Władysław.

3.    Właścicielem i podmiotem prowadzącym Wille Władysław jest:

 Adam Kita

Ul. Piłsudskiego 24a

33-380 Krynica-Zdrój

Nip: 7342620206

Regon: 365230964

DOBA  HOTELOWA

1.    Doba hotelowa trwa od godziny 14:00 do godziny 11:00 dnia następnego.

2.    Przedłużenie doby hotelowej jest możliwe bezpłatnie jedynie w przypadku dostępności miejsc. Prośbę o przedłużenie doby proszę kierować do obsługi.

REZERWACJA I MELDUNEK

1.    Podstawą do zameldowania Gości jest okazanie dokumentu ze zdjęciem.

2.    Opłata za pobyt jest pobierana w dniu przyjazdu.

3.    Osoby niezameldowane mogą przebywać gościnie od godziny 10:00 do 22:00.

4.    Rezerwacja jest gwarantowana, jeżeli zostanie dokonana przedpłata w terminie dwóch dni od dnia złożenia rezerwacji. Brak wpłaty zadatku automatycznie skutkuje anulowaniem rezerwacji.

5.    W przypadku rezygnacji Gości z pobytu w trakcie trwania doby hotelowej lub przed przyjazdem Willa Władysław nie zwraca wpłaconego zadatku, ani opłaty za daną dobę hotelową ani też za zarezerwowany pobyt.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ GOŚCI

1.    Dzieci poniżej 12 roku życia powinny znajdować się pod stałym nadzorem opiekunów prawnych. Opiekunowie prawni ponoszą odpowiedzialność materialną za wszelkie szkody powstałe w wyniku działania dzieci.

2.    Gość ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia wyposażenia i urządzeń technicznych powstałych z jego winny lub z  winny odwiedzających go osób.

3.    W przypadku naruszenia postanowień  regulaminu Willa Władysław może odmówić świadczenia usług osobie, która je narusza, osoba taka jest zobowiązana do niezwłocznego zastosowania się do żądań Willi Władysław, uregulowania należności za dotychczasowe świadczenia, do zapłaty za ewentualne zniszczenia oraz do opuszczenia Willi Władysław bez  prawa domagania się zwrotu należności za pobyt.

CISZA NOCNA

W Willi Władysław obowiązuje cisza nocna od godziny 22:00 do godziny 7:00.

REKLAMACJE

1.    Reklamacja powinna być złożona niezwłocznie po zauważeniu uchybień w standardzie świadczonych usług.

2.    Wszelkie reklamacje przyjmuje recepcja.

POSTANOWIENIA DODATKOWE

1.    Willa Władysław akceptuje obecność psów pod warunkiem  iż pies nie zostaje sam w pokoju na dłużej niż dwie godziny. Wszelkie zniszczenia spowodowane przez psa pokrywa właściciel.

2.    W Willi Władysław obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu. Za zapalenie papierosa w obiekcie Gość zostanie obciążony karą w wysokości 1000 zł.

3.    Gość wyraża zgodę na przechowywanie oraz przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą ochronie danych osobowych.

4.    Zabrania się nadmiernego hałasowania na terenie Willi Władysław, powodowania nieprzyjemnych zapachów ani innych rzeczy, które przeszkadzają , szkodzą czy irytują pozostałych Gości.

5.    Za zniszczenia wyposażenia pokoi w tym w szczególności trudno usuwalne zabrudzenia materacy i elementów tapicerowanych Willa Władysław ma prawo obciążyć Gościa kosztami usunięcia zniszczeń lub wymiany na nowe.

Willa Władysław nie ponosi odpowiedzialności za dzieci, które korzystają z placu zabaw.

 

ZAPRASZAMY TAKŻE DO:

Willa pod zegarem

Fizjoterapeuta